ul. Żeromskiego 38-44

  • Największe osiedle mieszkaniowo-usługowe w śródmieściu Koszalina
  • na szczycie reklamowym znajduję się Paczkomat zwiększający odbiór reklamy przez dodatkowa liczbę odbiorców
  • wokół bloku liczne parkingi samochodowe
  • wzdłuż drogi łączącej dwie najruchliwsze ulice miasta