Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynków przy ul. Szymanowskiego 18-18c, Moniuszki 6-6e oraz Moniuszki 8-8e w Koszalinie wraz z częściową hydroizolacją ścian piwnicznych.