administracja@naszdom-koszalin.pl Telefon: 94 31 70 320

Walne Zgromadzenie 2022UCHWAŁY ZASTRZEŻONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA
KSM „NASZ DOM”
W KOSZALINIE – 2022 r.