TELEFONY ALARMOWE

 POGOTOWIE TECHNICZNE SPÓŁDZIELNI
–   C A Ł O D O B O W O   –
94 345 89 10
Pogotowie gazowe992
Pogotowie ciepłownicze993 ( godz. 7.00 – 19.00)
94/3474519 (godz.19.00- 7.00)
Pogotowie energetyczne991
Pogotowie wodociągowe994
POLICJA997
STRAŻ POŻARNA998
POGOTOWIE RATUNKOWE999
TELEFON ALARMOWY112