Przebudowa instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych przepływowych podgrzewaczy wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w nieruchomości 105 w budynkach położonych w Koszalinie przy ul. Moniuszki 27-29a, 17-25, Chopina 2-10, 12, 14, Zgoda 1, 3-11