administracja@naszdom-koszalin.pl Telefon: 94 31 70 320

ZASOBY POZA SPÓŁDZIELCZE

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „RONDO” w dniu 15 września 2022 r.

———————————————————————————————————————————————————————

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Koszalinie pełni usługę zarządzania nieruchomościami, serdecznie zaprasza do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe i firmy deweloperskie.

W zakresie naszej oferty mamy:
– obsługę księgową,
– obsługę techniczno-eksploatacyjną,
– obsługę prawną.

Z uwagi na indywidualne podejście do każdej Wspólnoty, ale też mając na uwadze prywatne Państwa oczekiwania zainteresowanych współpracą z naszą Spółdzielnią, zapraszamy do siedziby w Koszalinie przy ul. Szymanowskiego 14, w celu omówienia szczegółów współpracy, tel. 94- 317-03-20.