GODZINY OTWARCIA SPÓŁDZIELNI

Siedziba Spółdzielni:
ul. Szymanowskiego 14, Koszalin

Adres e-mail:
administracja@naszdom-koszalin.pl

Informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Spółdzielni

do Spółdzielni nie dochodzą wiadomości wysłane z poczty O2.

Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA  w godz. 700 – 1500
CZWARTEK w godz. 700 – 1700
PIĄTEK w godz. 700 – 1300